ANALIZY UMÓW

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

Po przesłaniu do nas draftu swojej umowy rozpoczynamy zlecenie weryfikacji jej postanowień, a także oceny czy usługa nie wymaga dodatkowych konsultacji telefonicznych i mailowych. Płatność za weryfikację umowy, zgodnie z naszym cennikiem realizują Państwo bezpośrednio na nasz rachunek bankowy. Wszystkie podane ceny są kwotami brutto zawierającymi podatek VAT. 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

W trakcie realizacji analizy umowy musimy pozostawać w stałym kontakcie. Na pewno pojawią się dodatkowe pytania, sugestie i wątpliwości. Szczegółowo na wszystkie pytania odpowiemy. Często już na samym początku kontaktujemy się z Państwem telefonicznie aby przyśpieszyć weryfikację umowy, która często trwa od 1 do 3 dni, w zależności od jej objętości oraz poziomu jej skomplikowania. Po przesłaniu gotowej analizy kontaktujemy się z Państwem także telefonicznie celem dokładnego omówienia najważniejszych zapisów. Przygotujemy również gotową odpowiedź do notariusza, pośrednika czy drugiej strony. 

 

Prześlij nam projekt swojej umowy w formacie doc., pdf. lub jpg. oraz resztę załączników do umowy. Możesz to zrobić przez nasz formularz - w przypadku większej liczby dokumentów lub w razie potrzeby zadania dodatkowych pytań - bezpośrednio na nasz adres e-mail. Koniecznie nie zapomnij o podaniu swojego numeru telefonu. W przeciągu kilku chwil prześlemy potwierdzenie otrzymania wszystkich materiałów i rozpoczniemy przygotowania do sporządzenia analizy.  

 

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

1. WYŚLIJ UMOWĘ

2. OPŁAĆ ZLECENIE

3. BĄDŹMY W KONTAKCIE

Jak zlecić analizę?

Co zawiera analiza?

Rodzaje umów

Jak wygląda analiza?

Nasza analiza zawiera dokładną weryfikację wszystkich postanowień umowy, włącznie z oceną jej bezpieczeństwa, wyszczególnieniem niedozwolonych klauzul abuzywnych oraz propozycją zmian do umowy, które zabezpieczą w sposób kompletny Państwa interesy. Samo sprawdzenie umowy zawiera szczegółowe omówienie postanowień zawartych w treści umowy, wskazanie postanowień, które są niekorzystne lub wymagają poprawienia, przygotowanie treści postanowień, które będzie można zaproponować jako zmiany do umowy oraz zweryfikowanie innych dokumentów związanych z umową. Wszystkie uwagi i zmiany do umowy napisane są prostym, zrozumiałym dla czytającego językiem, a także umieszczone są bezpośrednio na tekście umowy, co ułatwia wprowadzenia ewentualnych dalszych uwag lub zaimplementowanie ich do tekstu ostatecznego.

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl

UMOWA DEWELOPERSKA

 

Poziom trudności - 5/5

 

Umowa zawierana z deweloperem w przypadku, w którym nie nastąpiło jeszcze zakończenie prowadzonego przedsięwzięcia deweloperskiego. Umowa formalnie reguluje wszystkie postanowienia między stronami i często przez miesiące, a nawet lata ustala najważniejsze postanowienia na linii kupujący - deweloper. 

 

 

 

UMOWA REZERWACYJNA

Z DEWELOPEREM

Poziom trudności - 3,5/5

 

Umowa zawierana z deweloperem w przypadku, w którym nie dochodzi jeszcze do zawarcia umowy przedwstępnej. Umowa ta ma na celu rezerwację wskazanej nieruchomości oraz uiszczenie opłaty rezerwacyjnej, a także postanowienia co do zaliczki lub zadatku. Zawierana jest w zwykłej formie pisemnej.

 

 

UMOWA PRZYRZECZONA

Z DEWELOPEREM

Poziom trudności - 4,5/5

 

Umowa zawierana z deweloperem jako wykonanie obowiązków wynikających z realizacji postanowień umowy deweloperskiej. Jest ostatnią umową z trzech umów zawieranych przez kupujących na rynku pierwotnym. Umowa taka może zostać podpisana tylko w formie aktu notarialnego.

 

 

UMOWA PRZEDWSTĘPNA

(RYNEK PIERWOTNY I WTÓRNY)

 

​Poziom trudności - 5/5

 

Umowa zawierana z deweloperem, który zrealizował już inwestycje i uzyskał pozwolenie na użytkowanie lub ze sprzedającym z rynku wtórnego. Jest wstępem do umowy przyrzeczonej nazywanej również umową sprzedaży lub umową ostateczną. Najcześciej zawierana w formie aktu notarialnego.

 

 

UMOWA SPRZEDAŻY

(RYNEK WTÓRNY)

 

Poziom trudności - 4,5/5

Najczęściej zawierana umowa na linii kupujący - sprzedający na rynku wtórnym, często też poprzedzona jest umową przedwstępną. Reguluje najważniejsze postanowienia między stronami jak obowiązek zapłaty, cena czy wydanie nieruchomości. Jest podstawą do wpisu prawa własności do księgi wieczystej

 

 

UMOWA NAJMU

 

Poziom trudności - 4/5

 

Umowa ta zawierana jest pomiędzy Wynajmującym i Najemcą w przedmiocie odpłatnego używania lokalu mieszkalnego lub lokalu komercyjnego. Co raz częściej zawierana w formie tzw. NAJMU OKAZJONALNEGO. Pomimo swoje prostoty jest umową rodzącą daleko idące skutki w przypadku ​złej woli stron.

 

 

UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY

 

Poziom trudności - 5/5

 

Umowa zawierana pomiędzy kredytobiorcą a bankiem, który będzie finansował zakup nieruchomości. Często nazywana umową adhezyjną gdyż strony mają bardzo wąskie uprawnienia co do negocjacji jej postanowień. Nie zwalnia to jednak kredytobiorcy z obowiązku znania jej treści czy usunięcia niekorzystnych zapisów.

 

 

 

UMOWA CESJI PRAW

Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ

 

Poziom trudności - 4/5

Często już po zawarciu umowy deweloperskiej kupujący zmuszony jest do rezygnacji z zakupu lub znalazł innego nabywcę na swoje miejsce, który jest wstanie wstąpić w jego miejsce po zapłacie tzw. odstępnego. Jest to możliwe najcześciej po zawarciu tzw. umowy cesji.

 

 

 

UMOWA Z INWESTOREM

tzw. FLIP

Poziom trudności - 4,5/5

 

W ostatnim czasie bardzo modnym sposobem inwestowania na rynku nieruchomości są tzw. flipy, których realizacja również musi wiązać się zawarciem jednej skomplikowanej  umowy, która stanowi MIX umów takich jak: umowa o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i umowa zlecenia.