ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

Odbiór techniczny

Kancelaria Notarialna

Wszystkim naszym klientom zapewniamy profesjonalną obsługę w zakresie dokonywania czynności notarialnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej notariuszy. W Kancelarii z którą współpracujemy uzyskają Państwo wyczerpujące informacje w zakresie dokumentów i danych niezbędnych do dokonania czynności notarialnych, wysokości taksy notarialnej, jak również wysokości podatków i opłat, których obowiązek pobrania spoczywa na notariuszu. 

 

Rolą notariusza jest zapobieganie sporom sądowym poprzez zapewnienie pewności i bezpieczeństwa obrotu, bowiem przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Notariusz obowiązany jest sumiennie, sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami załatwiać sprawy zgłaszających się osób oraz udzielać im wyczerpujących informacji związanych z dokonywanymi czynnościami. 

Kancelaria Notarialna

 KONTAKT

WIĘCEJ

Doradzamy naszym klientom we wszelkich sprawach związanych z prawem nieruchomościami. Tematyka ta ze względu na poziom komplikacji i złożoności problematyki wymaga dużej wiedzy i doświadczenia. Niewątpliwie czasami jedna błędna decyzja kupującego, dewelopera czy  urzędnika uniemożliwia właścicielom swobodne korzystanie z nieruchomości.

 

Pomimo wprowadzenia nowych regulacji prawnych mających chronić interesy nabywców nieruchomości, zdarzają się też sytuacje pokrzywdzenia kupujących. Skomplikowane relacje właścicielskie, obciążone hipoteki i bezumowne korzystanie z nieruchomości to tylko nieliczne z problemów, z jakimi można się dzisiaj spotkać. W takich sytuacjach warto zapewnić sobie wsparcie prawnika znającego prawo nieruchomości, który zminimalizuje ryzyko związane z transakcją.

Dlatego od wielu lat skutecznie pomagamy naszym Klientom w prowadzeniu spraw dotyczących nieruchomości i regulacji stanu prawnego, egzekwowaniu zobowiązań wynikających z umów zawieranych z deweloperami oraz podziału i scalania gruntów.

Nasi eksperci wykonują wyceny nieruchomości mieszkaniowych jak lokale mieszkalne, domy czy działki budowlane. Posiadają również bogate doświadczenie w szacowaniu różnego typu nieruchomości komercyjnych jak biurowce, hale produkcyjne i magazynowe, budynki i lokale handlowe. Zajmują się wyceną projektów deweloperskich, zarówno w fazie projektowania jak i realizacji inwestycji. Wykonują także  operaty szacunkowe dla banków komercyjnych i hipotecznych.

 

Przedmiotem prac naszych rzeczoznawców są również nieruchomości niestandardowe i ich części składowe takie jak: nieruchomości zabytkowe, kamienice mieszkalne i użytkowo-mieszkalne, przedszkola, szkoły, mienie zabużańskie, poddasza nieużytkowe przeznaczone do adaptacji, dachy przeznaczone pod montaż anten telefonii komórkowej, ogródki działkowe oraz drzewa i krzewy. Realizują wyceny dotyczące służebności przesyłu i wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Prawo Nieruchomości

Wycena Nieruchomości

Bezpieczny Zakup Nieruchomości

Odbiór Techniczny

Analizy Umów 

Bezpieczny Kredyt

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

Śledź Mnie

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl

Współpraca

Jako eksperci wyznajemy zasadę, iż nie sztuką jest kupić swoją nieruchomość, ale móc zrobić to za cenę i w sposób, który będzie dla klienta najlepszy, a co za tym idzie najbardziej korzystny. Chcielibyśmy, aby nasza wiedza i doświadczenie były dla państwa pomocne przy podejmowaniu ważnych decyzji na jakże trudnym i pełnym pułapek rynku nieruchomości. Dzięki szerokiej sieci kontaktów na rynku nieruchomości, a także w ramach własnej sfery działań, oferujemy szeroki wachlarz usług wykraczający poza standardowe ramy dla eksperta. 

 

Dla osób fizycznych potrzebujących szerszej pomocy w zakresie podjęcia czynności niezbędnych do przeprowadzenia bezpiecznego zakupu nieruchomości, przygotowaliśmy szereg usług odnoszących się nie tylko do samego sprawdzenia umowy. Due diligence, negocjacje ceny, ustalenia warunków ze sprzedającym, włącznie z doradztwem podatkowym w przedmiocie kupna nieruchomości oraz zastępstwa przed Sądem Wieczystoksięgowym. Reprezentacja na rzecz podmiotów zagranicznych odbywa się na podstawie wydanego pełnomocnictwa z klauzulą Apostille. 

Zanim otrzymasz swoje wymarzone mieszkanie od dewelopera na własność, musisz przeprowadzić odbiór techniczny mieszkania. Wbrew pozorom to nie jest to samo co odbiór kluczy i podpisanie protokołu. Przy odbiorze technicznym masz szansę wykazać błędy i usterki w mieszkaniu. Deweloper będzie miał obowiązek naprawić wszelkie wady, które zostały wyszczególnione w protokole z odbioru technicznego. Dzięki temu oszczędzisz pieniądze na usuwaniu błędów dewelopera już na etapie wykończenia mieszkania.

 

Warto również zdecydować się na sprawdzenie stanu technicznego mieszkania jeszcze przed podjęciem finalnej decyzji o jego zakupie - oczywiście dotyczy to mieszkań w budynkach już oddanych do użytkowania. Dzięki takiej weryfikacji będzie można wykluczyć wszystkie wady i usterki - co z kolei może przełożyć się na możliwość wynegocjowania niższej ceny zakupu nieruchomości.

WIĘCEJ

WIĘCEJ

 KONTAKT

Stara zasada mówi, aby dokładnie i powoli czytać każdą umowę, a w szczególności to co jest napisane małym druczkiem. Najlepiej z pełnym zrozumieniem i świadomością ewentualnych negatywnych konsekwencji, które niesienie za sobą jej podpisanie. Dlatego, jeśli wkrótce czeka cię kupno lub sprzedaż nieruchomości, jej wynajem lub zwyczajnie bierzesz kredyt hipoteczny - to zgłoś się do nas! W szczegółowy i przystępny sposób przeanalizujemy twoją umowę, usuniemy z niej niekorzystne dla ciebie zapisy oraz wyjaśnimy wszystkie kwestie. Pamiętaj, że podpisanie umowy z wadami prawnymi lub z tzw. klauzulami abuzywnymi może skutkować w skrajnych przypadkach nawet utratą nieruchomości, pieniędzy lub długoletnim procesem sądowym.

 

Najnowsze badania wskazują, że Polacy nie czytają umów, które podpisują. Nie robią tego z kilku względów, a najczęstszymi z nich są powody, że umowy są:

​a. zbyt obszerne, trudne i niezrozumiałe, b. napisane są językiem prawniczym, c. podpisywane są w pośpiechu, d. to przecież notariusz odpowiedzialny jest za ich treść. O ile pierwsze trzy powody są dość jasne i powszechnie znane, o tyle odpowiedzialność notariuszy rozciąga się tylko do sytuacji, w której po odczytaniu umowy, notariusz ma obowiązek upewnić się czy strony dokładnie rozumieją treść umowy. Notariusz nie zmienia jednak zapisów, umowy które wcześniej zostały mu przedstawione przez strony umowy.

 

 

 KONTAKT