UMOWA DEWELOPERSKA

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

UMOWA DEWELOPERSKA

 

Poziom trudności - 5/5

Cena: od 350,00 zł

 
Umowa deweloperska to umowa, na podstawie której deweloper zobowiązuje się do ustanowienia i przeniesienia na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia budowlanego pra wa odrębnej własności lokalu lub prawa do domu jednorodzinnego, a nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa ( art. 3 pkt. 5 ustawy ). Ustawa zawiera także definicję dewelopera oraz przedsięwzięcia deweloperskiego ( art. 3 pkt. 1 i 6 ustawy ).

Ustawa określa minimalną treść umowy deweloperskiej, w tym m.in:

− termin przeniesienia na nabywcę prawa własności nieruchomości,

− informacje dotyczące mieszkaniowego rachunku powierniczego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej,

− warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej.

Ustawa przewiduje formę aktu notarialnego dla umowy deweloperskiej (art. 26 ust. 1 ustawy).

Do umowy najczęściej dołączony jest prospekt informacyjny dewelopera, a także inne dokumenty takie jak rzuty lokalu, standard wykończenia czy procedura odbioru technicznego.

 

 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl