UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

UMOWA O KREDYT HIPOTECZNY

 

Poziom trudności - 5/5

Cena: od 450,00 zł
 

Umowę kredytową definiuje Prawo bankowe. To rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Środki te przeznaczone są na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach określonych w umowie, dodatkowo zgadza się na poniesienie kosztów prowizji. Umowa o kredyt jest zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa kredytowa jest wiążąca dla stron w momencie jej podpisania. Środki pieniężne przekazywane są w czasie i w sposób określone w tej umowie. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że pieniądze zostaną przekazane od razu. Uruchomienie kredytu następuje dopiero po spełnieniu określonych warunków. Umowa kredytu bankowego może wymagać przedstawienia aktu notarialnego zakupu nieruchomości, potwierdzenia ustanowienia hipoteki czy ubezpieczenia nieruchomości. Często spotykanym warunkiem jest udokumentowanie środków własnych lub ubezpieczenie na życie. Uruchomienie kredytu następuje po spełnieniu tych obowiązków.

 

 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl