UMOWA PRZEDWSTĘPNA
Z DEWELOPEREM

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

UMOWA PRZEDWSTĘPNA Z DEWELOPEREM

 

Poziom trudności - 5/5

Cena: od 350,00 zł
 

Umowa przedwstępna może stanowić wstęp do umowy deweloperskiej. W obrocie występują umowy przedwstępne zobowiązujące do zawarcia umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i sprzedaży. Dotyczy to przypadków, gdy nabywcą lokalu jest osoba prawna lub gdy przedmiotem umowy jest lokal użytkowy, a także gdy sprzedaż dotyczy lokalu mieszkalnego po ustanowieniu przez dewelopera jego odrębnej własności i wpisaniu tego prawa do księgi wieczystej lub sprzedaży przez dewelopera gotowych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Umowy takie mogą być zawierane w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. W przypadku wyboru formy pisemnej nabywca pozbawia się prawa do sądowego dochodzenia zawarcia umowy sprzedaży, jeżeli deweloper uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej. Uprawnienia takiego nabywcy ograniczają się do dochodzenia odszkodowania obejmującego szkodę, która nabywca poniósł, licząc na zawarcie umowy przyrzeczonej (tj. koszty notarialne, koszty analiz prawnych). W przypadku umowy przedwstępnej zawartej w formie aktu notarialnego zazwyczaj dochodzi do wpisania do działu trzeciego księgi wieczystego prowadzonej dla nieruchomości roszczenia o zawarcie umowy przyrzeczonej.

 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl