UMOWA REZERWACYJNA
Z DEWELOPEREM

KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

UMOWA REZERWACYJNA

 

Poziom trudności - 3,5/5

Cena: od 250,00 zł
 

Umowa rezerwacyjna jest umową nienazwaną, zawierana w formie pisemnej, a jej przedmiotem jest zobowiązanie dewelopera do wyłączenia z jego oferty wybranego mieszkania, w zamian za zapłatę opłaty rezerwacyjnej w wysokości nieprzekraczającej 1% ceny nieruchomości. Zwrot opłaty rezerwacyjnej następuje, gdyby nabywca nie uzyskał od banku promesy kredytu, gdyby umowa z deweloperem nie doszła do skutku z winy dewelopera lub gdyby nastąpiła zmiana informacji zawartych w prospekcie informacyjnym. Umowa rezerwacyjna nie może być jednak uznana za umowę przedwstępną między innymi z uwagi na brak określenia w niej istotnych postanowień umowy przyrzeczonej. Często na tym etapie negocjacji strony nie są w stanie jednoznacznie określić lokalu lub domu jednorodzinnego, który ma stanowić przedmiot umowy deweloperskiej. Umowa rezerwacyjna zawierana jest na różnych etapach procesu inwestycyjnego. W wielu przypadkach brak jest jeszcze pozwolenia na budowę, a czasem nawet deweloper nie dysponuje jeszcze tytułem prawnym do gruntu, na którym będzie realizowana inwestycja. Jednocześnie nabywcy nie dysponują jeszcze środkami pieniężnymi na nabycie lokalu lub domu jednorodzinnego.

 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl