KONTAKT:

 

Bezpieczna Umowa

Budynek Kwadrat

ul. Inżynierska 39/105

53-228 Wrocław

tel. + 48 79 21 757 77

biuro@bezpiecznaumowa.pl

 

JESTEŚMY CZĘŚCIĄ

 

 

 

ZASIĘG:

 

Działamy na terenie

całego kraju

 

ZASIĘG USŁUGI :

 

Działamy na terenie

całego kraju.

PŁATNOŚCI:

 

ALIOR BANK

3024 9000 0500 0040 0042 1848 01

 

 

© 2020 BEZPIECZNA UMOWA | by Nextest

UZYSKAJ PRZY NASZYM UDZIALE KREDYT HIPOTECZNY

I SKORZYSTAJ Z WSZYSTKICH PONIŻSZYCH

DARMOWYCH USŁUG

 

 

DLACZEGO NASZEGO USŁUGI SĄ BEZPŁATNE?

 

Jesteśmy niezależnymi ekspertami, nie pracujemy dla żadnego banku i to jest fakt najważniejszy. Bycie ekspertem kredytowym, oznacza, że nie jesteśmy związani umową z żadnym konkretnym bankiem. Nasze doradztwo jest całkowicie bezstronne i zawsze wskazujemy najlepszy kredyt z warunkami optymalnymi dla naszego klienta. Nasza praca jest jednak finansowana przez bank, z którego usług ostatecznie skorzystasz. Bank opłaca naszą pracę dzięki której uzyskał nowego klienta, bo jest to dla niego i tak tańsza opcja niż zatrudnianie pracownika w banku na etacie, który zrobiłby to samo. Co ważne nasze  wynagrodzenie nie jest w żaden sposób powiązane z warunkami twojego kredytu, nie jest on przez to wyżej oprocentowany, nie ma żadnych ukrytych opłat i prowizji. Zresztą łatwo to zweryfikujesz w każdej placówce banku, którego warunki przedstawimy ci w ofercie kredytu bankowego. Do tego otrzymasz jeszcze szereg bezpłatnych usług z zakresu obsługi prawnej nabycia nieruchomości. Znamy się na tym i lubimy dlatego też staramy się traktować te usługi jako wartość dodaną dla tych klientów, którzy postanowili nam zaufać.

 

 

 

1. KREDYT HIPOTECZNY

 

EKSPERT KREDYTOWY

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompleksowo zajmiemy się całym procesem kredytu hipotecznego:

  • sprawdzimy twoją zdolność kredytową,

  • wybierzemy dla ciebie najlepszą ofertę bankową,

  • złożymy za ciebie wnioski kredytowe do banku,

  • przypilnujemy procesowania wniosków,

  • pomożemy ci w podpisywaniu umowy z bankiem oraz w uruchomieniu i procesowaniu kredytu hipotecznego

 

JAK TO WYGLĄDA KROK PO KROKU?

 

WSTĘPNA WERYFIKACJA

 

Przeprowadzamy wywiad dotyczący dochodów, zobowiązań, sytuacji rodzinnej, zawodowej i majątkowej tak, aby dokładnie określić zdolność kredytową we wszystkich bankach. Drukujemy oferty banków i omawiamy wszystkie składowe takie jak marża, oprocentowanie, prowizja, karencja, ubezpieczenia, wycena, konta, karty, całkowity koszt kredytu itp. Wybieramy najlepsze banki, do których będziemy składać wnioski kredytowe. Omawiamy listę wymaganych dokumentów. Ustalamy plan działania.

 
PRZYGOTOWANIE DOKUMENTÓW

 

Przygotowujemy wszystkie wnioski kredytowe tak, aby kompletne mogły dotrzeć do centrali każdego z banków. Jest to najbardziej czasochłonny etap ponieważ dokumentacja składana tylko do jednego banku zawiera nawet do 500 stron. Przy wysyłce dokumentów musimy zwracać szczególną uwagę na ich kompletność. Formularze kredytowe muszą być uzupełnione o wszystkie niezbędne informacje. Jakiekolwiek braki lub niedociągnięcia mogą skutkować wydłużonym czasem procesowania naszych wniosków kredytowych.

 

PROCES INFORMACYJNY

 

Informujemy naszego klienta na bieżąco o postępach w analizie wniosków kredytowych. Na tym etapie banki mogą mieć dodatkowe pytania lub poproszą o dodatkowe dokumenty. Wszystkie informacje z banków klienci otrzymują ode nas na bieżąco. Po otrzymaniu decyzji pozytywnych staramy się wynegocjować dodatkowe obniżki od aktualnych warunków cenowych.

 

DECYZJA KREDYTOWA

 

Po zakończonych negocjacjach otrzymujemy decyzje kredytowe i spotykamy się w celu przeanalizowania wszystkich propozycji. Omawiamy szczegółowo każdą decyzję analizując przy tym: warunki cenowe, warunki do podpisania umowy, warunki do wypłaty środków oraz charakterystykę banków itp.

 

PODPISANIE UMOWY I URUCHOMIENIE KREDYTU

 

Przesyłamy naszemu klientowi gotową umowę kredytową. Spotykamy się po raz czwarty, żeby omówić najważniejsze zapisy w umowie kredytowej. Ustalamy dogodny dla termin podpisania umowy kredytowej w wybranym oddziale banku. Po podpisaniu umowy z bankiem zaczynają się spełniać warunki do wypłaty środków z kredytu. Zestaw dokumentów do uruchomienia zależy od tego, co było celem kredytu. Pomagamy w załatwianiu dokumentów do wypłaty kredytu. Bank wypłaca kredyt.

 

 

 

2. OBSŁUGA PRAWNA NABYCIA NIERUCHOMOŚCI

 

 

EKSPERT DS. PRAWNYCH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUDYT PRAWNY NIERUCHOMOŚCI

 

Aby zabezpieczyć interesy naszego klienta przeprowadzamy skrócony audyt prawny nieruchomości, która będzie przedmiotem finansowania. Przeprowadzimy analizę akt księgi wieczystej nieruchomości (kwestie własności, związane z użytkowaniem wieczystym, istnieniem obciążeń na lub na rzecz nieruchomości, np. w postaci hipotek, czy służebności), weryfikację postępowań dotyczących nieruchomości, w tym postępowań o zwrot nieruchomości, analizę wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów i budynków.

 

 

ANALIZA UMÓW (DEWELOPERSKA, PRZEDWSTĘPNA)

 

Następnie przeprowadzimy weryfikację przedstawionych nam przez klienta umów dotyczących nieruchomości. Nasza analiza zawiera dokładną weryfikację wszystkich postanowień umowy, włącznie z oceną jej bezpieczeństwa, wyszczególnieniem niedozwolonych klauzul abuzywnych oraz propozycją zmian do umowy, które zabezpieczą w sposób kompletny Państwa interesy. Samo sprawdzenie umowy zawiera szczegółowe omówienie postanowień zawartych w treści umowy, wskazanie postanowień, które są niekorzystne lub wymagają poprawienia, przygotowanie treści postanowień, które będzie można zaproponować jako zmiany do umowy oraz zweryfikowanie innych dokumentów związanych z umową. 

 

 

ANALIZA UMOWY KREDYTOWEJ

 

Dokonamy też analizy umowy kredytowej, którą definiuje Prawo bankowe. To rodzaj umowy pomiędzy bankiem a kredytobiorcą, na mocy której bank udostępnia do dyspozycji kredytobiorcy określoną sumę pieniędzy. Środki te przeznaczone są na konkretny cel. Kredytobiorca zobowiązuje się do zwrócenia całej kwoty z odsetkami bankowi na zasadach określonych w umowie, dodatkowo zgadza się na poniesienie kosztów prowizji. Umowa o kredyt jest zawierana na piśmie pod rygorem nieważności. Umowa kredytowa jest wiążąca dla stron w momencie jej podpisania. Środki pieniężne przekazywane są w czasie i w sposób określone w tej umowie. Podpisanie umowy kredytowej nie oznacza, że pieniądze zostaną przekazane od razu.

 

 

UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH NOTARIALNYCH

 

Ostatnim krokiem będzie towarzyszenie naszemu klientowi w podpisaniu umowy zakup nieruchomości w kancelarii notarialnej, dzięki czemu zabezpieczymy proces sprzedaży oraz na bieżąco będziemy reagować na pojawiające się propozycje zmian do umowy. Będziemy również odpowiedzialni za ustalenie końcowej treści umowy z notariuszem i sprzedającym.

 

 

 

 

 

 

 

NAPISZ LUB ZADZWOŃ:

biuro@bezpiecznaumowa.pl

Tel : +48 79 21 757 77

www.bezpiecznaumowa.pl